ACTA DEL JURAT DEL SALÓ VII Salón Internacional Ciutat de la Vila Joiosa

Reunits al saló -------------- els dies ------- de 2018:

Una vegada examinades les 3960 fotografies de 273 autors provinents de 46 estats d'arreu del món participants al Saló internacional de fotografia, VII Salón Internacional Ciutat de la Vila Joiosa, acorden per unanimitat emetre el següent veredicte:

MILLOR AUTOR DEL SALÓ, guardonat amb XXXX €, Medalla VII Salón Internacional Ciutat de la Vila Joiosa i insignia especial

LLIURE, COLOR

LLIURE, MONOCROM

PERSONES

PAISSATGE

GENERAL

I en prova de conformitat signen la present acta a ____, 03 de Desembre de 2018

Asier Garagarza Manuel López Francés Pedro Díaz Molins